گواهینامه ها
گواهینامه ها
نمایشگاه 2006 ترکیه
نمایشگاه 2005 ترکیه
عضویت اتاق بازرگانی اراک سال 89
هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن
پنجمین نمایشگاه بین المللی سنگ
سومین جشنواره کارآفرینان برتر
ششمین نمایشگاه بین المللی سنگ
دومین نمایشگاه بین المللی سنگ
عضویت اتاق بازرگانی سال 85
نمایشگاه قزاقستان سال 2013
نمایشگاه قزاقستان سال 2014
عضویت مهندس بهنام نیکفر در اتاق بازرگانی سال 1393
چهارمین نمایشگاه بین المللی سنگ
عضو اصلی شورای حل اختلاف سال 81
اولین نمایشگاه بین المللی سنگ استان مرکزی
صادرکننده نمونه استانی سال 90 از سوی رئیس اتاق بازرگانی
تقدیر نامه ها
سومین نمایشگاه بین المللی سنگ از سوی نماینده شورای اسلامی شهرستان محلات
صادر کننده نمونه سال89 از سوی استاندار مرکزی
صادر کننده نمونه سال 88 از سوی مدیر شعب بانکهای تجارت استان مرکزی
صادر کننده نمونه سال 88 از سوی مدیرمسئول هفته نامه میلادمرکز
صادر کننده نمونه سال 87 از سوی صندوق ضمانت صادرات استان مرکزی
واحد صنعتی نمونه استان سال 89 از سوی استانداری مرکزی
واحد صنعتی نمونه استان سال 84 از سوی معاون حقوقی امور مجلس
کارآفرین نمونه سال 86 از سوی استانداری مرکزی
لوح تقدیر به کارگیری دستگاه سیم برش از جناب مهندس محلوجی
لوح-تقدیر اتاق بازرگانی 2
لوح تقدیر ساخت مسکن معلولین از سوی بهزیستی سال 89
لوح-تقدیر نمایشگاه چین 2004
دومین نمایشگاه بین المللی سنگ از سوی مرکز اطلاعات سنگ ایران
هشتمین نمایشگاه صنعت و معدن
کمک به روستای تجره از سوی بخشدار برزک سال 93
واحد نمونه صنعتی سال 94 از سوی مدیریت شعب بانکهای استان مرکزی
صادر کننده نمونه سال 91 از سوی استاندارمرکزی
صادر کننده پیشکسوت از سوی رئیس بانک توسعه صادرات استان مرکزی
سال 88 از سوی استاندار مرکزی
برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی سنگ از سوی رئیس کمیسیون معادن
صادرکننده نمونه سال 87 از سوی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع اراک
 
جوایز
صادر کننده نمونه سال 88
صادر کننده نمونه سال 87
تهیه ضوابط و معیارهای معدنی
واحد معدنی نمونه استان مرکزی سال 1394
2012 © کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه کارخانجات نیکفر می باشد.
طراحی: آریاوب