معادن سنگ
عقیق سنگ
وسعت: 6(کیلومتر مربع)
ظرفیت تولید سالیانه: 40000 (تن)
حاجی آباد
وسعت: 1.250(کیلومتر مربع)
میزان استخراج: 150000 (تن)
تجره
وسعت: 1.045(کیلومتر مربع)
میزان استخراج: 12000 (تن)
گزعنبر
وسعت: 1.55(کیلومتر مربع)
میزان استخراج: 10000 (تن)
معدن نیک سنگ
وسعت: 0.86(کیلومتر مربع)
میزان استخراج: 6000 (تن)
تجرگان
وسعت: 0.75(کیلومتر مربع)
میزان استخراج: 8000 (تن)
کپیول
وسعت: 3.65(کیلومتر مربع)
ظرفیت تولید سالیانه: 20000 (تن)
میزان استخراج: 20000 (تن)
معدن مرمریت مارال
وسعت: 0.25(کیلومتر مربع)
میزان استخراج: 15000 (تن)
معدن یاور سنگ
وسعت: 1.25(کیلومتر مربع)
میزان استخراج: 8000 (تن)
2012 © کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه کارخانجات نیکفر می باشد.
طراحی: آریاوب